Capitala Tineretului din România

Acest program este o moștenire a titlului de Capitală Europeană a Tineretului- Cluj 2015, reprezentând o competiție între orașele ce doresc să obțină acest râvnit titlu pentru un an și să investească în dezvoltarea sectorului de tineret la nivel local. Federația Tinerilor din Cluj și-a asumat rolul de guvernare a programului împreună cu Grupul Pont, Consiliul Tineretului din România și Banca Comercială Română.

Centrul de Tineret

Pentru a contribui la conturarea ideii că Municipiul Cluj-Napoca este unul orientat spre tineri, organizațiile de tineret, la inițiativa Federației Tinerilor din Cluj, au susținut și câștigat proiectul de înființare a Centrului de Tineret, în urma procesului de bugetare participativă. Acesta reprezintă o oportunitate pentru creșterea calității activităților din sectorul de tineret, oferind un spațiu propice dezvoltării și implementării de acțiuni pentru tineri.

Consiliul Consultativ pe probleme de tineret

În baza strategiei Municipiului Cluj-Napoca, dar și a dorinței de implicare a tinerilor în politicile publice ce ne vizează în mod direct, s-au pus bazele acestui mecanism de consultare transparentă a sectorului de tineret. Consiliul ia naștere în baza unui parteneriat încheiat între Federația Tinerilor din Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca. În acest consiliu vor putea face parte organizațiile de tineret din Cluj-Napoca.

THE LAB- Laborator de inovare socială

Proiectul NewGenerationSkills urmărește dezvoltarea a șapte laboratoare de inovare (THELAB) în cele șapte țări partenere în proiect, în vederea îmbunătățirii mecanismelor de cooperare existente între grupurile țintă principale ale helixului cvadruplu (municipalitatea, mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă).  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează proiectul NewGenerationSkills – al cărui obiectiv este valorificarea potențialului pentru afaceri și inovare socială în Regiunea Dunării prin susținerea tinerilor în dezvoltarea unor competențe de nouă generație, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Profilul Tânărului Clujean

Tema centrală a cercetării realizate este studierea calității vieții tinerilor locuitori ai municipiului Cluj-Napoca.

Desfășurat în perioada iulie-noiembrie 2020, studiul are ca populație țintă tinerii care locuiesc și studiază sau lucrează în municipiul Cluj-Napoca în prezent, cu vârste cuprinse în intervalul 14 – 35 ani.
Cele trei obiective principale ale cercetării pot fi sintetizate astfel:

1. Formarea profilelor socio-demografice ale tinerilor care locuiesc în municipiul Cluj-Napoca;
2. Explorarea percepției tinerilor care locuiesc în Cluj-Napoca asupra calității vieții lor;
3. Identificarea nevoilor pe care tinerii le resimt în contextul locuirii în municipiul Cluj-Napoca.

Documentul poate fi consultat aici: Raport-cercetare